Projekty EU

 eu


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Název programu

Technologie - Výzva IX


Název projektu

Technologické vybavení společnosti czech futral s.r.o.


Číslo projektu

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021433


Popis a cíl projektu

Projekt cílí na pořízení vybavení, které společnosti czech futral s.r.o. pomůže ke zvýšení konkurenceschopnosti, zkvalitnění a navýšení produkce